Incluzo

Voor ons is het belangrijk om er van uit te gaan dat elk persoon uniek is, zijn eigen zorgbehoeften heeft en geholpen wordt op de manier die het beste bij diegene past. Daarbij wordt gekeken naar kwaliteiten, kansen, invloed en mogelijkheden die een gezin en/of netwerk biedt of kan bieden.

‘Zorg zou nooit moeilijk moeten zijn, iedereen heeft er recht op. Met goede samenwerking kunnen we bereiken dat onze aangeboden hulp zo volledig mogelijk is en jeugd binnen Zeeland niet voor elk probleem bij een andere organisatie moet zoeken’

~ Linda van Dommelen, directeur zorg

Over Incluzo

Iedereen heeft recht op een leven waarin diegene zo optimaal mogelijk kan functioneren en kan participeren binnen de maatschappij. Door middel van een integrale aanpak binnen onze begeleiding, ondersteuning en behandeling, kunnen we op meerdere levensdomeinen werken aan versterking van de eigen zelfredzaamheid. Dat is waar Incluzo om draait.

Onze expertise ligt binnen de (complexe) kinder- en jeugdpsychiatrie in combinatie met LVB en op de domeinen van de sociale psychiatrie. Het aanbieden van zorg op maat, waarbij gekeken wordt naar persoonlijke behoeften versus de draagkracht/draaglast, is hierbij een belangrijk punt. Belangrijk om te weten is dat wij niet alleen maar LVB problematiek behandelen. Wij zijn van mening dat een diagnose of IQ bepaling weliswaar helpend kan zijn bij het aanreiken van goede hulp, maar dit niet als hoofdprobleem moet worden gezien. Het gaat erom waar je last van hebt en waar je hulp bij nodig hebt. Daar kijken we samen naar.

We bieden begeleiding en behandeling op meerdere gebieden waarbij we altijd willen insteken op wat mogelijk is in plaats van wat niet kan.

Onze beloftes aan jou

Respectvol

Wij zullen jou en de mensen om je heen altijd respectvol behandelen waarbij geen vraag vreemd of slecht is. Onze hulp zal bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat je jezelf gehoord voelt en dat we het maximale proberen te halen uit jezelf en de mensen om je heen.

Persoonsgericht

We gaan samen kijken naar wat jij nodig hebt en hoe we dit het beste kunnen bereiken. Dit is voor iedereen anders en het kan dus zijn dat jij net wat andere hulp nodig hebt, net wat meer of minder hulp nodig hebt of dat er meer mensen betrokken zijn bij jou dan bij anderen.

Samen

Het heeft geen zin als je alles alleen moet doen of nog moet ontdekken, laat ons je helpen om dingen samen te doen zodat je niet alleen staat. Samen weet je meer en is het makkelijker om iets nieuws aan te gaan. Dat willen wij graag doen voor jou en de mensen om je heen.

Dit zijn wij!

Hallo! Dit zijn wij, Incluzo. Hier zie je de mensen die bij ons werken en welke functie ze hebben.

Jeroen van Dommelen

Directeur

Linda van Dommelen

Directeur

Demi Sturm

Management assistent

Hilde Almekinders

GZ-psycholoog

Ilse Nabil

Manager zorg en behandeling

Inge Klaassen

GZ-psycholoog

Esther Verbruggen

Dagbesteding

Paulien Ganseman

Groepsleider

Shamila Hamers

Groepsleider/ ambulant begeleider

Judith Bosman

GZ-psycholoog

Karin van der Linde

Ambulant begeleider Crisisdienst

Anouk Zwetsloot

Ambulant begeleider

Fidan Mirzojeva

Groepsleider