Ons aanbod zorg voor de jeugd binnen Zeeland

Op deze pagina staat beschreven welke zorg je bij ons kunt krijgen. Alle soorten zorg kunnen ook gecombineerd worden als dat de behoefte is, zo wordt de gewenste zorg op maat aangeboden.

Diensten en Behandelingen

Diagnostiek/ GGZ-behandeling

Binnen Incluzo bieden wij zowel diagnostiek als behandeltrajecten aan. Dat betekent dat kinderen en jongeren gezien kunnen worden en er dan gekeken wordt wat er precies aan de hand is. Of soms weten we al wat er aan de hand is en heb je hulp nodig om hier beter mee om te kunnen gaan. Onze GZ-psychologen kunnen hierbij helpen en kijken altijd naar jou als persoon en wat jij nodig hebt (en soms ook de mensen om je heen).

Ambulante begeleiding

Onze ambulante begeleiders staan klaar om je thuis te ondersteunen. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van jou en de mensen die voor je zorgen. Soms is het namelijk zo dat iedereen wat kan veranderen om te zorgen dat het met jou beter gaat en dat het thuis weer fijn kan zijn. Er wordt samen met de begeleider een plan met doelen opgesteld om mee aan de slag te gaan. De begeleider gaat kijken wat er nodig is en hoe dit te doen. Dat kan één keer per week zijn maar soms ook wat vaker, dit is altijd in overleg. Na een afgesproken tijd ga je kijken naar het plan wat je eerder hebt opgesteld om te zien of de doelen behaald zijn en of er misschien nieuwe doelen zijn. Dan kan het plan aangepast worden óf als er geen nieuwe doelen zijn kan de begeleider stoppen met bij jou thuis te komen.

Soms is het nog een vraag wat nodig is thuis en weet niemand dat precies. Dan kan er ook voor gekozen worden dat een begeleider eerst een periode thuis komt meekijken voordat er een plan met jou wordt opgesteld. Pas als duidelijk is waar het wel eens mis gaat kan de begeleider een plan gaan opstellen met doelen die haalbaar zijn.

Als je niet meer bij één of beide ouders woont maar het wel de bedoeling is dat je ze ziet, kan dit gaan met een begeleid bezoek. Incluzo biedt dit ook aan, voornamelijk binnen kantoortijden. Als er een vraag is voor tijden buiten kantoortijden dan kan hier eerst contact over opgenomen worden.

Bij jonge kinderen kan een plan niet altijd samen opgesteld worden. Ouders/gezaghebbenden zijn dan degene die samen met de begeleider zitten voor het opstellen van een plan.

Residentieel

Wij hebben twee (kleinschalige) groepen waar jongeren kunnen verblijven als het thuis niet meer lukt. De groepen zijn geen crisis,- of logeerplekken. Als je bij ons op de groep komt is het de bedoeling dat er een traject van 1 jaar tot anderhalf jaar wordt gestart. Het de bedoeling dat je een periode bij ons verblijft waarin wij een behandeltraject met je doorlopen gericht op wat nodig is voor jouw ontwikkeling

Na de observatie gaat de behandelfase verder, het is altijd de bedoeling dat er behandeling wordt gestart tijdens de opname. Doordat de begeleiders van de groep goed samenwerken met de behandelaar komt er een compleet plaatje wat er nodig is voor jou om door te stromen naar een andere plek. Dit kan naar huis zijn, een andere woon/leefgroep of misschien dat je op jezelf gaat wonen.

De groepen zijn ook bedoelt om meer zelfstandigheid te creëren. Afhankelijk van je leeftijd en de doelen waar je aan werkt worden hier taken aan gekoppeld. Begeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig, zij zijn degene die je kunnen helpen en ondersteunen bij het behalen van de doelen en/of taken. We verwachten dat je naar school, werk of dagbesteding gaat of dat je dat bij ons weer gaat oppakken. Ook hier kijken we naar de mogelijkheden die passend zijn bij jou en je hulpvraag. Onze groepen zijn dus géén woongroepen, het is altijd de bedoeling dat je doorstroomt naar een andere plek. De groep is voor jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar. Met verlengde jeugdzorg kan dit eventueel ook nog na je 18e zijn.

Crisisdienst Jeugd Zeeland

Als onderaannemer bij Stichting Juvent nemen we deel aan de provinciale crisisdienst. Dit doen wij zowel binnen als buiten kantoortijden. Voor informatie over hoe de crisisdienst in elkaar zit kan je terecht bij Juvent.

Dagbesteding DB &Act. De Jeugd

Bij ons op locatie aan de Van Dusseldorpstraat biedt onze onderaannemer Esther dagbesteding en begeleiding aan. Dit is bedoeld voor jongeren die op school uit vallen maar wel heel graag bezig zijn en willen kijken hoe ze naar de toekomst kunnen toewerken. Bij de dagbesteding werken ze door het opstellen van doelen aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfvertrouwen waarbij gekeken wordt naar de behoefte bij schoolondersteuning, het creëren of vergroten van sociale vaardigheden en soms is het ‘er zijn’ ook al een leerpunt. De dagbesteding is gericht op het gebruiken van kwaliteiten en dingen die je juist heel goed kan zodat het hebben van succeservaringen meer inzicht geeft in wat er nodig is om te groeien en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Voor meer informatie over de dagbesteding kan je contact opnemen via dagbesteding